Älggräs

 
 
(Filipendula ulmaria)
 
 

Växer på fuktiga platser

Användes i äldre tider för smaksättning av öl och mjöd

men användes även vid smärta och feber.

Växten innehåller salicylsyra som ingår i Aspirin, Treo och Magnesyl.

Av blomställningarna kokar vi älggrässaft.