Fläder

 
 
(Sambucus nigra)
 
 

Under förkristen tid ansågs flädern garantera att
goda husandar skulle stanna på gården.

Ett gammalt ordspråk lyder ”Där fläder ej vill gro

kan ingen mänska bo”

Av blommorna kan en mycket omtyckt saft göras.