Till Startsidan

 

Ylva o Ingvar -

 
 
  det är vi som driver Tjuls Gårdsprodukter  
  Till Produkter  

Det hela började när vi
byggde ett nytt växthus
efter det att stormen
Gudrun sände iväg det
gamla upp i ett plommon-
träd.

Vi började med mindre
odlingar av tomat i det
nya växthuset samtidigt
som vi planterade hav-
torn och rosenkvitten.

Odlingarna gick bra och
vi började fundera på hur
skörden skulle kunna an-
användas för tillverkning
av olika produkter.

 
 
  Till Länkar    
  Till Kontakt    
         
 

     
         
         
Ylva Rudin o Ingvar Jakobsson
 
 

 

 

Av tomaterna gjordes två olika marmelader, dels ren tomatmarmelad och
en
tomat/citronmarmelad. Av havtorn och rosenkvitten gjorde vi geléer.

Sortimentet har med åren utökats och idag ingår förutom tomat, havtorn
och
rosenkvitten också tomatillo, fläder, älggräs, syren, kirskål, vitlök och
paprika. Samtliga odlas på gården eller skördas i omgivningarna.
Vi använd
er inte handelsgödsel utan tillför organiska gödselmedel.

Samtliga produkter framställes i provkök, godkänt av Region Gotlands
avdel
ning för miljö och hälsa.

 
 
E-post till Tjuls Gårdsprodukter