Gamla bilder
 
               
 
Stationsbild från c:a 1920, visar banvakt August Nilsson med familj
 
 
 
         
  Stationen i Klintehamn  
   
         
  Sista resan med personbefordran Klintehamn - Roma (september 1953). Här i Klintehamn  
   
         
 
 
         
  Skylt från järnvägsvagn