Gamla dokument
 
               
  Tjänstgöringsreglemente för enskilda järnvägar (1921)  
   
               
  Uppslag ur tjänstgöringsreglementet  
   
               
  Liggare för emottaget respektive afsändt gods (1921)  
 
 
     
  Ett uppslag ur liggaren för "Emottaget gods"  
 
 
         
  Vänstersidan: Listans nr, Dato (avser 1921), Vagns-N:r, Emottagarens namn och adress, Antal kolli, Godsbeskrifning  
   
     
  Högersidan: Beräknad vikt, Verklig vikt, Klass, Afg. pr 100 kg., Utlägg, Frakt betald, Frakt att betala, Afsändarens namn, Anmärkningar  
   
     
  Tidtabell (1937)  
 
 
             
  Tidtabell, där vissa tider för sträckan Hablingbo-Klintehamn-Roma ändrats med en påklistrad remsa skriven på maskin (årtal oläsligt)  
   
             
  Handskrivna tidtabeller (1945)
   
             
   
             
  Biljett för att få gå på banvallen - fram och baksida (1907)  
   
             
  Personbiljett 3:dje klass, Tjuls till Sanda (1946)  
   
             
  Personbiljett, Tjuls - Visby öv. Roma (1945)