Välkomna till Tjuls Järnvägsmuseum

 
 
Till Historia
 
Genom förvärvet år 2002 har vi fått en unik möjlighet att, för allmänheten,
visa upp den miljö under vilket ”stationsfolket” levde.
 
  Till Bilder  
Vi har efter övertagandet för-
sökt att komplettera inredning
och möblemang med vad
som
fanns och i övrigt tillfört
tidsty
piskt annat för att ge en
le
vande bild av vardagen.

Vi har genom släktforskning
samt intervjuer med folk som
ännu minns försökt att sätta
ihop en levnadshistoria från
järnvägsepokens början.

 
 
  Till Hitta hit    
  Till Tack till.....    
 

Till Kontakt

     
  

     
         
   
Vid Radio Gotlands serie "På spåret", som gästade Tjuls station i juli 2003
hade vi samlat bl a sju personer äldre än 75 år. Däri ingick bl a den siste
stinsen. Deras minnen från järnvägstiden finns bevarade på videokasett
och DVD-skiva.
 
   
I väntsalen har vi gjort en miniutställning. Nytt 2016 är en renoverad betvagn.
 
   
En vandringsled mellan stationen vid Tjuls i Eskelhem och stationen/
Gullinmuseet i Sanda är iordningställd. Läs mer här.
 
   
Från och med januari 2013 är vi en stiftelse med namnet "Kulturstiftelsen
Tjuls Station".Länsstyrelsen beslöt 2021-09-21 att byggnadsminnesförklara
fastigheten. Läs artikeln om detta i Gotlands Tidningar här.
 
       
  web-design lj-digital   Senast reviderad 240618  
Länk till Eskelhem Bygdegårdsförening